EN RU
СИМПОЗИУМЫ МДОЗМФ
ВЕСТНИК ХНУ СЕРИЯ "МИА"
РЕГИСТРАЦИЯ МДОЗМФ-2019

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
С Е М И Н А Р

"ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕТОДАМИ ДИСКРЕТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ"


6 Октябрь 2015 (Вторник) 1515
ауд. 6-46 им. Н.И. Ахиезера

кандидат фіз.-мат, доцент . . Турбал

Рівне, Національноий університет водного господарства та природокористування, професор кафедри прикладної математики

Доповідь за матеріалами докторської дисертації за спеціальністю "математичне моделювання та обчислювальні методи"

Робота присвячена розробці нових методів моделювання процесів поширення відокремлених солітоноподібних збурень в суцільних середовищах. Пропонуються методи, які дозволяють моделювати відокремлені хвилі незмінного та змінного в часі профілю та їх взаємодію. Побудовано нові математичні моделі, що описують процеси взаємодії локалізованих солітоноподібних збурень та областей контрастності густини середовища та ґрунтуються, зокрема, на операторних модифікаціях методу перетинів Пуанкаре. Запропоновано метод прогнозування сейсмічних поштовхів, що грунтується на солітонній природі їх ”спускових механізмів”. Розроблено комп’ютерну систему ідентифікації солітонної компоненти динамічних процесів та прогнозування траєкторій відокремлених хвиль.