EN RU
СИМПОЗИУМЫ МДОЗМФ
ВЕСТНИК ХНУ СЕРИЯ "МИА"
РЕГИСТРАЦИЯ МДОЗМФ-2019

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
С Е М И Н А Р

"ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕТОДАМИ ДИСКРЕТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ"


29 Декабрь 2015 (Вторник) 1515
ауд. 537 північного корпусу Каразинського ун-ту

к.ф.-м.н. . . Назаренко

Суми, Сумський державний університет, доц.

Обчислювальні методи в задачах дифракції пружних хвиль на систкмах неоднорідностей на базі СІР

Доповідь за матеріалами підготовленої докторської дисертації.