EN RU
СИМПОЗИУМЫ МДОЗМФ
ВЕСТНИК ХНУ СЕРИЯ "МИА"
РЕГИСТРАЦИЯ МДОЗМФ-2019

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
С Е М И Н А Р

"ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕТОДАМИ ДИСКРЕТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ"


23 Февраль 2016 (Вторник) 1515
ауд. 6-46 им. Н.И. Ахиезера

кандидат технических наук . . Меньшиков

Днепропетровск, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, доцент кафедры дифференциальных уравнений

Методи ідентифікації параметрів адекватних математичних описів та оцінок впливів (за матеріалами докторської дисертації)

Метою даної роботи є розвиток методів синтезу адекватного математичного описання та методів оценкі впливів на основі виміру реакцій з метою їх використання для математичного моделювання та одержання інформації про реальні характеристики досліджуваного процесу в умовах фіксованої похибки вихідних даних при мінімумі апріорної інформації. У роботі розроблені методи ідентифікації адекватного математичного описання та задач оцінки впливів в умовах неточних вихідних даних. Сформульовано постановка декільких нових обернених задач, розв’язок яких не може бути отримано класичними методамі. Запропоновано метод спеціальних математичних моделей досліджуваного процесу для обернених задач з похибкою математичної модели процесу. Отримано наближений розв’язок низки важливих з практичної точці зору обернених задач. Отримані в дисертації результати локальної апроксимації параметрів статичних моделей впроваджені у розрахункову практику Інституту чорної металургії України, результати по ідентифікації характеристик дисбалансу ротора впроваджені в розрахункову практику НДІмехчормета (м.Дніпропетровськ).