EN RU
СИМПОЗИУМЫ МДОЗМФ
ВЕСТНИК ХНУ СЕРИЯ "МИА"
РЕГИСТРАЦИЯ МДОЗМФ-2019

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
С Е М И Н А Р

"ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕТОДАМИ ДИСКРЕТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ"


9 Март 2016 (Среда) 1515
ауд. 5-37 северного корпуса

. . САЙКО,
Панченко Борис Евгенійович

Киев, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМ ВІДБИВАЧІВ ПРИ ГАРМОНІЧНИХ ВПЛИВАХ НА ОСНОВІ СИНГУЛЯРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

За матеіалами підготовленої кандидатської дисертації І.М.Сайка. Мета роботи – чисельне дослідження математичних моделей поведінки систем відбивачів, що знаходяться під впливом гармонічних антиплоских або плоских навантажень, якщо ці моделі побудовано на сингулярних інтегральних рівняннях. Досягається завдяки двом напрямкам: безпосередньому чисельному розв’язанню нових дифракційних задач, коли гармонічні впливи здійснюються на системи відбивачів довільного поперечного перетину та довільної кількості (для яких в механічній інтерпретації отримуються нові залежності), а також дослідженню обумовленості та стійкості використаних математичних моделей та властивостей локальних та кластерних схем обчислень. Робляться висновки про використання моделей на практиці.