EN RU
СИМПОЗИУМЫ МДОЗМФ
ВЕСТНИК ХНУ СЕРИЯ "МИА"
РЕГИСТРАЦИЯ МДОЗМФ-2019
Участники МДОЗМФ-2019
- 5 -

  Лебідь Олексій Григорович, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, Київ
Моделювання динаміми вітроенергетичних систем
Представлено моделі прогнозування аеродинамічних впливів на ветроротор з керованими аеродинамічними ...

  Лекомцев Денис Геннадьевич, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», Орел
Работа скважины в анизотропной неоднородной среде со степенным законом проницаемости при показателе степени равном восьми
Изучается плоскопараллельная задача о дебите скважин в анизотропном неоднородном пласте грунта. ...

  Лисина Ольга Юлиевна, ХНУ имени В.Н.Каразина, Харьков
Моделирование нелинейных взаимодействий макроступеней
Соавторы: Кулик Александр Петрович
Рассматривается алгоритм моделирования распределения концентрации адатомов при наличии ...

  Марусенко Олексій Миколайович, Інститут проблем машинобудування НАН України, Харків
Моделювання сил опору при дослідженні динаміки роторних систем
Розглянуто питання урахування сил опору при аналізі динамічних характеристик роторних систем, проведено ...

  Мироненко Марія Леонідівна, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного (ІПМаш ім. А.М. Підгорного), Харків
Метод дискретних особливостей у задачах коливань заповнювача паливних баків при перевантаженнях та в умовах низької гравітації
Соавторы: Гнітько Василь Іванович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук (ІПМаш ім. А.М. Підгорного), Дегтярьов Кирило Георгійович, провідний інженер (ІПМаш ім. А.М. Підгорного)
Розглянемо задачі коливань рідини в паливних баках з різним рівнем заповнення та в умовах дії ...

  Москаленко Роман Павлович, ХНУ имени В. Н. Каразина, Харьков
Метод гіперсингулярних інтегральних рівнянь в задачах вільних та вимушених коливань лопатей гідротурбін при взаємодії з рідиною
Соавторы: Р.П. Москаленко, Р.Г. Пальчіков, О.О. Стрельнікова
Для проведення аналізу коливань лопатей гідротурбін з урахуванням взаємодії з рідиною необхідно ...

  Науменко Юрий Виталиевич, Институт проблем машиностроения НАН Украины, Харьков
Метод сингулярних інтегральних рівнянь в задачах коливань рідини в коаксіальних оболонках обертання
Соавторы: Л.В. Розова, О.О. Стрельнікова, О.О. Усатова
Розглянуто задачу коливань рідини в оболонковій конструкції, яка складається з двох коаксіальних ...

  Нягу Василий Игнатьевич, Госуниверситет Молдовы, Кишинёв
О факторизации функций и их приложения
Основным результатом работы является определение некоторых классов функций, допускающих факторизацию, а ...

  Олевская Юлия Борисовна, НТУ Днепровская политехника, Днепр
Аналіз результатів використання нечітких методів для розпізнавання високомолекулярних речовин
Соавторы: Олевский В. И.
Основою досліджень в популяційній генетиці є обробка експериментальних даних. Існуючі методи ...

  Остапенко Артем Алексеевич, ГВУЗ "Приазовский Государственный Технический Университет", Мариуполь
Моделювання обтікання перешкод течією в’язкої рідини методом граткових рівнянь Больцмана при великих числах Рейнольдса
Соавторы: Буланчук Г.Г.
В роботі розглядається застосування кінетичного підходу до моделювання динаміки в’язкої рідини. ...


...      3 4 5 6 7      ...