EN RU
СИМПОЗИУМЫ МДОЗМФ
ВЕСТНИК ХНУ СЕРИЯ "МИА"
РЕГИСТРАЦИЯ МДОЗМФ-2019
Участники МДОЗМФ-2019
- 5 -

  Москаленко Роман Павлович, ХНУ имени В. Н. Каразина, Харьков
Метод гіперсингулярних інтегральних рівнянь в задачах вільних та вимушених коливань лопатей гідротурбін при взаємодії з рідиною
Соавторы: Р.П. Москаленко, Р.Г. Пальчіков, О.О. Стрельнікова
Для проведення аналізу коливань лопатей гідротурбін з урахуванням взаємодії з рідиною необхідно ...

  Науменко Юрий Виталиевич, Институт проблем машиностроения НАН Украины, Харьков
Метод сингулярних інтегральних рівнянь в задачах коливань рідини в коаксіальних оболонках обертання
Соавторы: Л.В. Розова, О.О. Стрельнікова, О.О. Усатова
Розглянуто задачу коливань рідини в оболонковій конструкції, яка складається з двох коаксіальних ...

  Олевская Юлия Борисовна, НТУ Днепровская политехника, Днепр
Аналіз результатів використання нечітких методів для розпізнавання високомолекулярних речовин
Соавторы: Олевский В. И.
Основою досліджень в популяційній генетиці є обробка експериментальних даних. Існуючі методи ...

  Остапенко Артем Алексеевич, ГВУЗ "Приазовский Государственный Технический Университет", Мариуполь
Моделювання обтікання перешкод течією в’язкої рідини методом граткових рівнянь Больцмана при великих числах Рейнольдса
Соавторы: Буланчук Г.Г.
В роботі розглядається застосування кінетичного підходу до моделювання динаміки в’язкої рідини. ...

  Пічкур Володимир Володимирович, факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Про застосування методів практичної стійкості до аналізу розв’язків лінійного інтегро-диференціального рівняння
Соавторы: Колесников Валерій Андрійович, студент
В доповіді аналізуються власивості оптимальної множини початкових умов в задачі практичної стійкості ...

  Полянская Татьяна Семёновна, НТУ, Харьков
дискретная математическая модель одного гиперсингулярного интегрального уравнения
рассматривается гиперсингулярное интегральное уравнение на системе интервалов.

  Сафоник Андрій Петрович, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
Оптимізація процесу отримання коагулянту методом електрокоагуляції
Соавторы: Присяжнюк Олена Вікторівна
Розроблено підхід до моделювання процесу електрокоагуляції на основі узагальнення рівнянь руху ...

  Сохацький Анатолій Валентинович, УМСФ, Дніпро
Моделювання аеродинаміки несучих систем поблизу землі.
Моделювання аеродинаміки несучих систем є надзвичайно актуальною проблемою при проектуванні літальних ...

  Терещенко Лидия Николаевна, Институт гидромеханики НАН Украины, Киев
Статистический анализ струйного течения через двухстворчатый механический клапан сердца
Соавторы: В.А. Воскобойник, А.А.Воскобойник,И.Б. Кудыбын, И.А. Воскобойник
В докладе представлены результаты численных и экспериментальных исследований по изучению ...

  Турбал Юрий Васильевич, Национальный университет водного хошяйства и природопользования, Hjdyj
Узагальнення пірамідального методу екстраполяції часових рядів на основі мю-лямбда -похідних
Соавторы: А.Я.Бомба, М.Ю.Турбал
материалы доклада загружены на сайт
У статті узагальнено "пірамідальний" метод екстраполяції часових рядів та запропоновано нові ...


...      3 4 5 6      ...