EN RU
СИМПОЗИУМЫ МДОЗМФ
ВЕСТНИК ХНУ СЕРИЯ "МИА"
РЕГИСТРАЦИЯ МДОЗМФ-2019
18.01.2017 Вычислительные методы класса МДО для моделирования дифракционных процессов в условиях ограниченных ресурсов, характерных для ПК
Докладчик: Борис Викторович Паточкин, ХНУ имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина

11.01.2017 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФРАКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ДИСКРЕТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ
Докладчик: Борис Викторович Паточкин, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина

19.04.2016 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ДИФРАКЦИИ УПРУГИХ ВОЛН НА НЕОДНОРОДНОСТЯХ
Докладчик: Александр Максимович Назаренко, СумГУ, Сумы, Украина

15.03.2016 Вимушені резонансні коливання пружинно-маятникової дисипативної системи
Докладчик: К. Ю. Плаксій, НТУ «ХПІ», Харків, Украина

09.03.2016 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМ ВІДБИВАЧІВ ПРИ ГАРМОНІЧНИХ ВПЛИВАХ НА ОСНОВІ СИНГУЛЯРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Докладчик: Ігор Миколайович САЙКО, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова, Киев, Украина

23.02.2016 Методи ідентифікації параметрів адекватних математичних описів та оцінок впливів (за матеріалами докторської дисертації)
Докладчик: Юрій Леонідович Меньшиков, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск, Украина

29.12.2015 Обчислювальні методи в задачах дифракції пружних хвиль на систкмах неоднорідностей на базі СІР
Докладчик: Олександр Максимович Назаренко, Сумський державний університет, Суми, Украина

17.11.2015 Математические модели описания процессов модуляционных неустойчивостей интенсивного волнового поля
Докладчик: Алексей Викторович Приймак, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина

06.10.2015 Доповідь за матеріалами докторської дисертації за спеціальністю "математичне моделювання та обчислювальні методи"
Докладчик: Юрій Васильович Турбал, Національноий університет водного господарства та природокористування, Рівне, Украина

28.04.2015 Дискретное моделирование и методики усреднения для материалов со случайной волоконной микроструктурой
Докладчик: Николай Ткачук, Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”, Харьков, Украина


1 2 3 4 5      +5 стр.   ...