EN RU
DSMMPH SYMPOSIUMS
BULLETIN KHNU
REGISTRATION DSMMPH 2019
KMHT-2018 participants
- 5 -

  Зуй Оксана Алексеевна, ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьков
Базы данных “in-memory”
Co-authors: Оксана Зуй
report has been uploaded
Работа посвящена исследованию СУБД, в которых используется технология хранения данных ‘in-memory’. ...

  Ильич Доценко Сергей, Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, Харьков
Модели представления знаний
Рассмотрены существующие методы представления знаний. Показана возможность представления знаний в базе ...

  Калиниченко Екатерина Вячеславовна, ХНУ им.Каразина, Харьков
Исследование применения Mesh-сетей на примере программы SpaceX
Co-authors: Павлов А.Н.
report has been uploaded
Анализ структуры Mesh - сетей. Математическая модель Mesh - сетей на основе разомкнутой системы массового ...

  Кандий Сергей Олегович, ХНУ ім. Каразіна, Харьков
Порівняльний аналіз алгоритмів цифрового підпису на основі геш-функцій
report has been uploaded
Результати порівняння запропонованих на конкурс NIST алгоритмів цифрового підпису на основі геш-функцій.

  Каптьол Євгеній Юрійович, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Харків
Аналіз стійкості криптографічних примітивів на основі метода Гровера
Co-authors: Горбенко Іван Дмитрович
report has been uploaded
Розглянуто метод Гровера, як один з основних методів оцінки стійкості криптографічних перетворень. ...

  Киян Анастасия Сергеевна, Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, Харьков
Исследование и первичный сравнительный анализ кодовых схем направленного шифрования с NIST PQC
Co-authors: Кузнецов А.А,Луценко М.С, Деменко Е.Е.
report has been uploaded
В работе исследуются, представленные на конкурс пост-квантовых алгоритмов NIST PQC, кодовые схемы алгоритмов ...

  Кобильська Олена Борисівна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, КРЕМЕНЧУК
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ
Co-authors: В.П. Ляшенко
report has been uploaded
Побудована математична модель температурного розподілу у радіальному розрізі електричної машини, що з ...

  Коломійцев Олексій Володимирович, ХНУПС імені Івана Кожедуба, м. Харків
використання багатомодової структури лазерного випромінювання для передачі інформації
Co-authors: Г.В. Альошин, Ю.П. Рондін, В.В. Посохов, О.В. Кулешов, С.І. Клівець
Запропонована лазерна лінія зв'язку, яка призначена для передачі інформації великих об’ємів та заснована ...

  Коломиец Жанна Александровна, ХНУ им. В.Н.Каразина, Харьков
Информационные технологии в системах мобильного обучения
Co-authors: Шматков С.И., Кучук Н.Г.
report has been uploaded
В данной работе был проведен анализ информационных технологий систем мобильного обучения. Были ...

  Кондря Юлия Олеговна, ХНУ им. В.Н.Каразина, Харьков
Порівняльний аналіз постквантових механізмів електронних підписів на основі геш-функцій
Co-authors: юля кондря
report has been uploaded
Результати порівняльного аналізу постквантових механізмів електронних підписів на основі геш-функцій. ...


...      3 4 5 6 7      +5 p.   ...