EN RU
DSMMPH SYMPOSIUMS
BULLETIN KHNU
REGISTRATION DSMMPH 2019
DSMMPh-2011 participants
- 6 -

  Пічкур Володимир Володимирович, факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Про застосування методів практичної стійкості до аналізу розв’язків лінійного інтегро-диференціального рівняння
Co-authors: Колесников Валерій Андрійович, студент
В доповіді аналізуються власивості оптимальної множини початкових умов в задачі практичної стійкості ...

  Полянская Татьяна Семёновна, НТУ, Харьков
дискретная математическая модель одного гиперсингулярного интегрального уравнения
рассматривается гиперсингулярное интегральное уравнение на системе интервалов.

  Сафоник Андрій Петрович, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
Оптимізація процесу отримання коагулянту методом електрокоагуляції
Co-authors: Присяжнюк Олена Вікторівна
Розроблено підхід до моделювання процесу електрокоагуляції на основі узагальнення рівнянь руху ...

  Соколенко Роман Станиславович, Деканат Физико-энергетического факультета, Харьков
Исследование оптимального типа полупроводниковых фотоэлектрических модулей для геопозиции города Харьков
Co-authors: И.Н.Марущенко
Определение оптимального типа фотоэлектрических модулей для обеспечения бесперебойного ...

  Сохацький Анатолій Валентинович, УМСФ, Дніпро
Моделювання аеродинаміки несучих систем поблизу землі.
Моделювання аеродинаміки несучих систем є надзвичайно актуальною проблемою при проектуванні літальних ...

  Терещенко Лидия Николаевна, Институт гидромеханики НАН Украины, Киев
Статистический анализ струйного течения через двухстворчатый механический клапан сердца
Co-authors: В.А. Воскобойник, А.А.Воскобойник,И.Б. Кудыбын, И.А. Воскобойник
report has been uploaded
В докладе представлены результаты численных и экспериментальных исследований по изучению ...

  Турбал Юрий Васильевич, Национальный университет водного хошяйства и природопользования, Hjdyj
Узагальнення пірамідального методу екстраполяції часових рядів на основі мю-лямбда -похідних
Co-authors: А.Я.Бомба, М.Ю.Турбал
report has been uploaded
У статті узагальнено "пірамідальний" метод екстраполяції часових рядів та запропоновано нові ...

  Удовенко Владимир Владимирович, ООО "КБ Аэровотекс", Харьков
Нестационарные колебания профиля лопасти вертолета
Co-authors: Ванин В.А.
С использованием схемы С.К.Годунова разработана математическая модель для расчета обтекания ...

  Федоровна Димитриева Наталья, Институт гидромеханики НАНУ, Киев
Численное моделирование вихревых течений в полуцилиндрическом углублении с помощью отрытых пакетов SALOME, OpenFOAM, Paraview
Co-authors: Воропаев Г.А., Димитриева Н.Ф.
В данной работе исследуются закономерности формирования трехмерных вихревых систем в углублении, ...

  Хапко Роман Степанович, ЛНУ ім. І.Франка, Львів
Про метод нелінійних інтегральних рівнянь для обернених задач
Розглянуто чисельне розв'язування обернених задач реконструкції границі області шляхом зведення їх до ...


...    -4 p.     4 5 6 7      ...