EN RU
СИМПОЗИУМЫ МДОЗМФ
ВЕСТНИК ХНУ СЕРИЯ "МИА"
РЕГИСТРАЦИЯ МДОЗМФ-2019

9 МАРТА на семинаре Ю.В. Ганделя

Доклад И.М.Сайко, Б.Е.Панченко по материалам канд.диссертации И.М.Сайко МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМ ВІДБИВАЧІВ ПРИ ГАРМОНІЧНИХ ВПЛИВАХ НА ОСНОВІ СИНГУЛЯРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Мета роботи – чисельне дослідження математичних моделей поведінки систем відбивачів, що знаходяться під впливом гармонічних антиплоских або плоских навантажень, якщо ці моделі побудовано на сингулярних інтегральних рівняннях. Досягається завдяки двом напрямкам: безпосередньому чисельному розв’язанню нових дифракційних задач, коли гармонічні впливи здійснюються на системи відбивачів довільного поперечного перетину та довільної кількості (для яких в механічній інтерпретації отримуються нові залежності), а також дослідженню обумовленості та стійкості використаних математичних моделей та властивостей локальних та кластерних схем обчислень. Робляться висновки про використання моделей на практиці.